kizzycrawford2016©kirstenmcternan016 (1).jpg
kizzycrawford2016©kirstenmcternan016 (1).jpg

Cymraeg


SCROLL DOWN

Cymraeg


Bywgraffiad

Dechreuodd Kizzy Meriel Crawford o 18 mlwydd oed gyrfa solo ddim ond dwy flynedd yn ôl. Mae'r siaradwr Cymraeg gyda wreiddiau yn Bajan, wedi datblygu soffistigeiddrwydd cynyddol yn ei gyfansoddi a pherfformiad yn ystod y cyfnod ac mae hyn yn cael ei ategu gan ei lais cynyddol sy'n ymffrostio gyda ystod a charisma .


Ei huchelgais fel artist du Cymreig yw gwneud ei farc trwy ffiwsio 'soul'/jazz dwyieithog ac mae hi eisoes yn cael cydnabyddiaeth am ei gwaith gyda'i cherddoriaeth yn cael ei chwarae ar BBC Radio Wales, Radio Cymru yn ogystal â pherfformiadau fyw ar S4C. Enillodd Kizzy cystadleuaeth Brwydr Y Bandiau yn Eisteddfod Genedlaethol 2013, yn sicrhau iddi Wobr o slot ar Faes B yn ogystal â gwobr ariannol o £1000. Hefyd, enillodd Kizzy y gystadleuaeth Canwr/cyfansoddwr Merthyr a Rhondda Cynon Taf 2012 ac yna derbyniodd gwobr ariannol i recordio gyda Amy Wadge (gyd-gyfansoddwraig Ed Sheeran a Lewis Watson, wedi llofnodi i Gerddoriaeth BDI).


Yn ddiweddar, mae Kizzy wedi chwarae yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystod WOMEX, Gŵyl Sŵn, Cynhadledd Plaid Cymru, Gŵyl y Gelli, cefnogi Sarah Gillespie yn yr ŵyl Jazz Llundain yn ogystal â chefnogi Gruff Rhys a Newton Faulkner ar ei dyddiadau Cymraeg o'i daith.


Yn ddiweddar mae hi wedi arwyddo cytundeb cyhoeddi gyda BDI / Bucks Music ac mae hi'n recordio deunydd newydd i'w rhyddhau erbyn ddiwedd yr haf. Mae Kizzy hefyd wedi cael ei dewis fel un or deuddeg artistiaid ar BBC Gorwelion eleni, sy'n gweld hi'n chwarae mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau BBC a sesiynau radio, gan gynnwys sesiwn Maida Vale yn ystod yr hydref. Mae hi'n edrych ymlaen at berfformio yn nifer o wyliau wahanol yn y DU yr haf yma, gan gynnwys Glastonbury, Gŵyl Rhif 6, a Wakestock ac i deithio i'r UD / Canada yn ddiweddarach eleni.

 

Tweet Tweet

Cerddoriaeth

PILI PALA

Aengl Nawr!

Cliciwch yma i brynu

 

IMAGO

Argraffiad Cyfyngedig CD Aengl Nawr!
 

Yr alwad

Allan Nawr!

Cliciwch yma i brynu

yddrudwy.jpg

Y Ddrudwy

Allan Nawr!

Cliciwch yma i brynu

Brown Euraidd / Golden Brown

Allan Nawr!

Cliciwch yma i brynu

Kizzy TZ EP Cover Art WEB.jpg

Temporary Zone EP

Allan Nawr! 

Cliciwch yma i brynu

 

Sioeau Byw


Lamprotornis_hildebrandti_-Tanzania-8-2c.jpg

The Starling

Mae'r 'Starling' yn gysylltiedig â'r chwedl Gymraeg - Branwen, y dywysoges Cymraeg, a gafodd ei gam-drin gan ei gŵr Gwyddelig. Mae hi'n hyfforddi drudwy i gymryd neges at ei brawd Bran yng Nghymru i'w hachub hi.

Contemplation_by_Fuzzy_800x600.jpg

Caer o Feddyliau

'Caer o Feddyliau' yw gân am roi anthem a llais i fenywod Gymraeg i fynegi popeth yr ydym ni ac i ddathlu ein hunain fel menywod cryf Cymru. Er mwyn torri'n rhydd o cadwyni'r canrifoedd o patriarchaeth a misogyny.

evening-peace-white-blossoming-tree-of-life-christine-krainock.jpg

Love Lost game

Cân am dyfnder o hen stori cariad a serch Cymraeg - 'Siwan', tywysoges Cymru a'i pherthynas â'r Tywysog Cymreig, Llywelyn Fawr.